เกือบหลุดโลก (Almost into the Space)

ในนิทรรศการนี้ ผู้ชมจะได้ลอยพ้นชั้นเมฆขึ้นไปจนเกือบจะหลุดโลกกับ ”มังกร“ ตัวละครตัวเดียวที่บินเองได้จากงานชุด ”คนหัวเมฆ” ก่อนพวกเขาจะบอกลาท่านผู้ชมที่จะเดินทางต่อ ออกนอกชั้นบรรยากาศของโลกด้วย MarTro A-14 พาหนะล้ำสมัยที่เปี่ยมไปด้วยวิทยาการ และ จินตนาการ ไปผจญภัยกับ Metro Art Series 5 ตั้งแต่ 20 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567

English please scroll down

พาเลท อาร์ตสเปซ ร่วมกับ Bangkok Metro Networks Limited (BMN) มีความยินดีขอเชิญทุกท่านเข้าชมนิทรรศการเดี่ยว “เกือบหลุดโลก” ของศิลปิน กนต์ธร เตโชฬาร หรือที่รู้จักกันในนาม Art of Hongtae หรือ ‘ฮ่องเต้’

ในนิทรรศการนี้ ผู้ชมจะได้ลอยพ้นชั้นเมฆขึ้นไปจนเกือบจะหลุดโลกกับ ”มังกร“ ตัวละครตัวเดียวที่บินเองได้จากงานชุด ”คนหัวเมฆ” ก่อนพวกเขาจะบอกลาท่านผู้ชมที่จะเดินทางต่อ ออกนอกชั้นบรรยากาศของโลกด้วย MarTro A-14 พาหนะล้ำสมัยที่เปี่ยมไปด้วยวิทยาการ และ จินตนาการ ไปผจญภัยกับ Metro Art Series 5 ตั้งแต่ 20 มิถุนายน – 30 กันยายน 2567

”มังกรไม่ได้รักหมู่เมฆ

เพราะรู้ว่าแน่ว่าเมฆจะสลายไป

การรักสิ่งไม่จีรังเป็นเรื่องโง่เขลาและเปล่าเปลือง

มันรักตัวมันในขณะที่ทะยานขึ้นจากน้ำ

ผ่านอากาศ พ้นหมู่เมฆขึ้นสู่ราตรีสงัดงัน

ที่ที่ดวงจันทร์รอคอยมันมาถึง.“

นิทรรศการ “เกือบหลุดโลก” เปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันนี้ที่ Metro Art: The Inspiring District, MRT พหลโยธิน  อย่าพลาด!


Palette Art Space in collaboration with BMN invites you to the exhibition “Almost into the Space.”

Palette Artspace, in collaboration with Bangkok Metro Networks Limited (BMN), is delighted to invite you to the solo exhibition “Almost into the Space” by artist Konthorn Taecholarn, also known as “Art of Hongtae” or ‘Hongtae.’ In this exhibition, viewers will ascend above the clouds, almost leaving the earth, with the “Dragon,” a character from the “Cloud-Headed People” series, which can fly on its own.

Before they bid farewell, viewers will embark on a journey out of the Earth’s atmosphere with MarTro A-14, a futuristic vehicle brimming with technology and imagination, and explore Metro Art Series 5 from June 20 to September 30, 2024.

“The dragon does not love the clouds, Knowing well that the clouds will dissipate. To love the ephemeral is foolish and wasteful. It loves itself as it ascends from the water, Through the air, beyond the clouds into the silent night, Where the moon awaits its arrival.”

The “Almost into the Space” exhibition is now open at Metro Art: The Inspiring District, MRT Phahon Yothin. Don’t miss it!