40 ผลงานการประกวดภาพวาด

White Canvas Thailand 2020

ประกวดภาพวาด

White Canvas Thailand 2020

ขอเชิญชม 40 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบการประกวดภาพวาด White Canvas Thailand 2020 เพื่อเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่ ที่มีความสามารถในภูมิภาคเอเชีย

จัดแสดงผลงาน ที่พาเลท อาร์ทสเปซ ทองหล่อ ระหว่างวันที่ 15–31 สิงหาคม 2563

รายการวีดีโอ 40 ผลงาน

ประกาศผลรางวัลรอบสุดท้ายวันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 น. ที่ Palette Artspace

รางวัลการประกวด

  • รางวัลโกลด์ เงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลซิลเวอร์ เงินรางวัล มูลค่า 20,000บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลบรอนซ์ เงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 7 รางวัล

**รางวัลสำหรับรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จะจัดแบ่งจากรางวัลรวมทั้งสิ้น 60,000 บาท

หมายเหตุ
*ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลเพื่อนําส่งให้กรมสรรพากรตามประมวล กฎหมายรัษฎากร

*ผลงานทั้ง10ชิ้น จะนำไปจัดแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น ในเดือน พฤศจิกายน 2563

ติดต่อสอบถาม

  • โทรศัพท์ :0614174000
  • อีเมล์ : palette.artspace@gmail.com