FOREVER SUNSET

222,222 ฿

มังกรไม่ได้รักหมู่เมฆ เพราะมันรู้แน่ว่าเมฆจะสลายไป การรักสิ่งไม่จีรังเป็นเรื่องโง่เขลาและเปล่าเปลือง

มันรักตัวมันในขณะที่ทะยานขึ้นจากน้ำผ่านอากาศ พ้นหมู่เมฆขึ้นสู่ราตรีสงัดงัน ที่ที่ดวงจันทร์รอคอยมันมาถึง

Technique: Acrylic on Canvas

Size:  60 x 180 cm

Artist: Art of Hongtae