Tama-chan

180,000 ฿

Technique: Fiber Epoxy with Base (1/1 edition)

Height:  150 cm

Artist: Kyoko Abe

 

ทามะจัง แมวสีส้มของฉันชอบอยู่ในสวนมาก มันแข็งแรงและมีชีวิตชีวา ใช่แล้ว…. ธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาช้านาน เราดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติ แต่สังคมปัจจุบันมนุษย์โดยเฉพาะในเมืองที่เราต้องใช้ชีวิตมุ่งกับการเรียนและทำงาน ทำให้เราเริ่มห่างเหินจากธรรมชาติ ทำให้เกิดความเครียดและเหนื่อยล้าได้ง่าย