The Stray Garden

22,000 ฿

Category: Tags: ,

Technique: Oil on Canvas

Size: 40 x 70 cm

Artist: Plujang

Concept: สวนที่เป็นที่พักอาศัยของสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้ง พวกเขายังคงอยู่ร่วมกับความรู้สึกเย็นชา และรอคอยใครสักคน แม้ที่แห่งนี้จะเป็นอันตรายต่อตัวพวกเขา พวกเขารู้แค่เพียงที่แห่งนี้พวกเขานอนหลับได้อย่างปลอดภัยและสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว

ดอกไฮเดรนเยีย เป็นดอกไม้ที่สื่อถึงคำขอบคุณ แต่อีกนัยหนึ่งก็สื่อถึงความเย็นชา อีกทั้งยังเป็นดอกไม้ที่เป็นพิษต่อสุนัขและแมว ดิฉันจึงนำมาใช้เพื่อสื่อถึงสภาพแวดล้อมที่สุนัขและแมวจรจัดที่อยู่อาศัยตามชุมชนต่าง ถึงแม้พวกเขาจะสร้างรอยยิ้มและเพิ่มความสุขเล็กๆให้แก่ชุมชนนั้นๆได้บ้าง แต่สภาพความเป็นอยู่และความเสี่ยงที่พวกเขาต้องเจอมันไม่คุ้มกันเลย