ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ

ศิลปนิพนธ์

ผลงานของนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย สาขาดิจิทัลอาร์ตส์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ

ศิลปนิพนธ์

ผลงานของนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย สาขาดิจิทัลอาร์ตส์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

1 – 31 สิงหาคม 2564