งานประกวดภาพวาด

White Canvas Thailand 2020

ประกวดภาพวาด

White Canvas Thailand 2020

Palette Artspace ขอเชิญ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป และรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด White Canvas Thailand 2020  เพื่อเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่ ที่มีความสามารถในภูมิภาคเอเชีย

 

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์ทางศิลปะ สามารถหาเลี้ยงชีพได้ด้วยงานที่ตนรัก
 2. ให้ความรู้และแนะนำระบบกลไกทางตลาดของศิลปะ แก่ศิลปินรุ่นใหม่
 3. ไม่เพียงเงินรางวัลจากการประกวดเท่านั้น แต่เราจะสนับสนุนให้เกิดงานในอนาคตแก่ศิลปินที่ได้ร่วมงานกับ Palette Artspace

 

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผู้สร้างสรรค์คนไทย สร้างสรรค์ผลงานลงในผ้า Canvas หรือ กระดาษ ขนาด ไม่เล็กกว่า 50 x 50 ซม. และไม่เกิน 100 x 100 ซม. วงกลมหรือวงรีได้ (งาน 2D เท่านั้น)
 • ผลงานไม่จำกัดหัวข้อสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ เช่นสีน้ำมัน สีน้ำ สีอะคริลิค งานพิมพ์แกะ และอื่นๆ (ยกเว้นดิจิตอล)
 • แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ สังกัดวิทยาลัย ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งถ่ายคลิปวีดีโอจากมือถือ เพื่ออธิบาย แนวคิด พร้อมแนบภาพประกอบรายละเอียดต่าง ๆ ระหว่างการทำผลงาน
 • สามารถสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้ออะไรก็ได้ เพื่อให้อิสระในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้หลายชิ้น โดยผลงานนั้นต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง แต่จะมีผลงานได้รับรางวัลเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถตั้งชื่อด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลักหรือเนื้อหา
 • ผลงานจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง และจะต้องไม่เคยร่วมแสดงนิทรรศการหรือได้รับรางวัลในการประกวด ที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ “White Canvas” โดย 10 ผลงานรุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไปจะนําไปจัดแสดงที่ ประเทศญี่ปุ่น และ ขายชิ้นงานโดยผู้จัด หลังหักค่าคอมมิชชั่น ส่งมอบจำนวนเงินให้ผู้สร้างสรรค์ ตามกลไกศิลปะสากล
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งประกวด “White Canvas” ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อสารสนเทศ ทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของภาพวาดและไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 • เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด เด็ดขาด

การส่งผลงาน

 • เปิดรับสมัคร 23 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศผลรอบคัดเลือกทาง palettebkk.com และ Facebook ของ Palette Artspace เมื่อได้รับการคัดเลือกรอบแรกจะได้จัดแสดงในนิทรรศการ White Canvas ที่พาเลท อาร์ทสเปซ ทองหล่อ
 • ทางทีมงานจะติดต่อไป ให้ผู้ผ่านเข้ารอบแรก ส่งผลงานตามที่อยู่ 25/2 อาคาร 38 แมนชั่น ถนนสุขุมวิท 38  แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2381-7604 หรือ 08-0994-6683


ผู้สมัครสามารถส่งผลงานทางออนไลน์

• รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป
https://forms.gle/2BfLBv6PUZvbVVrY9

• รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
https://forms.gle/ckFi8Qg7VdCsYCKq8

รางวัลการประกวด

 • รางวัลโกลด์ เงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
 • รางวัลซิลเวอร์ เงินรางวัล มูลค่า 20.000บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
 • รางวัลบรอนซ์ เงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 7 รางวัล

**รางวัลสำหรับรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จะจัดแบ่งจากรางวัลรวมทั้งสิ้น 60,000 บาท

หมายเหตุ
*ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลเพื่อนําส่งให้กรมสรรพากรตามประมวล กฎหมายรัษฎากร

*ผลงานทั้ง10ชิ้น จะนำไปจัดแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น ในเดือน พฤศจิกายน 2563

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์ประสานงานโครงการประกวดภาพวาด
  25/2 อาคาร38แมนชั่น ถนนสุขุมวิท 38 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 • โทรศัพท์ : 0-2381-7604, 08-0994-6683
 • อีเมล์ : palette.artspace@gmail.com