White Canvas Thailand 2022

ประกาศรายชื่อรางวัล White Canvas Thailand 2022

รุ่นเยาวชน อายุ 15 – 24

Gold : นาย ปวิช ชัยสิรวัช กับผลงานชื่อ ผู้นำที่ดี

Silver : นาย วัชรชัย พันธุ์ชู กับผลงานชื่อ วันวานยังเคยหวาน

Bronze : นาย ณัฐธัญ กองมะลิกันแก้ว กับผลงานชื่อ ภวังค์ของความสัมพันธ์และความทรงจำ

รุ่นเด็ก 7 – 14 ปี

Gold : เด็กหญิง ดาลียา บัวเกตุ กับผลงานชื่อ เด็กหญิงรักษ์โลก

Silver : เด็กหญิง ภิมวรีย์ ดวงแดง กับผลงานชื่อ โลกใหม่ใบเดิม

Bronze : เด็กหญิง อชิรญา อัตถศาสตร์ กับผลงานชื่อ ความหวังของลมหายใจ

ขอขอบคุณ sponsors ทุกท่านที่มอบรางวัลพิเศษให้อีกมากมายนะครับ สำหรับรางวัลที่ยังไม่ได้มอบให้เนื่องจากผู้เข้าประกวดไม่สามารถเดินทางมาได้ ทางทีมงานเราจะตรวจสอบแล้วติดต่อเพื่อส่งมอบรางวัลให้นะครับ