ประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว “White Canvas Thailand 2023”

ประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว

White Canvas Thailand 2023

กลับมาอีกครั้ง งานประกวดวาดภาพจิตรกรรมเด็กและเยาวชนไทย

Palette Artspace ขอเชิญเด็กและเยาวชนไทย อายุ 7-24 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว ครั้งที่ 4 “White Canvas Thailand 2023” เพื่อเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่ ที่มีความสามารถในประเทศไทย (กิจกรรมทำพร้อมกันในภูมิภาคเอเซีย โดยแยกกันจัดการในแต่ละประเทศ)

รุ่นการประกวด
• รุ่นเด็ก อายุระหว่าง 7 – 14 ปี
• รุ่นเยาวชน อายุระหว่าง 15 – 24 ปี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

• www.whitecanvasthailand.com